HPE

  • bannerdhcd2019
  • Thiết bị đo độ ẩm nông sản
  • KETT
  • Máy đo độ ẩm bê tông

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

Đại hội cổ đông thường niên 2011

 Các cổ đông đang ổn định chỗ ngồi chuẩn bị tiến hành đại hội

Ông Đõ Bình Minh - Chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc công ty

Ông Đỗ Bình Minh đọc diễn văn khai mạc đại hội và báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 cũng nhưng kế hoạch SXKD 2012

Bà Phan Mỹ Bình - Kế toán trưởng thay mặt Ban tổ chức báo cáo tư cách các cổ đông tham gia hội nghị

Bà Hà Bích Hường - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm định

Ông Đỗ Bình Minh chủ trì chủ trì nghị sự và giải đáp chất vấn của các cổ đông

Các cổ đông tham gia chất vấn Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về tình hình SXKD 2011 và phương hướng cho năm 2012

Các cổ đông chất vấn Ban giám đốc và Hội đồng quản trị về phương án trích lập cũng như tình hình sử dụng các quỹ

Các cổ đông thảo luận và thông qua nghị quyết đại hội, đồng thời chuẩn bị bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Tổ bầu cử đang chuẩn bị hòm phiếu và hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu

Tham gia bỏ phiếu đầu tiên là Ông Đõ Bình Minh, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1, 2

Các cổ đông đang tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015

Không khí bỏ phiếu diễn ra yên lặng nhưng rất nóng ở sau hậu trường.

Ban thư ký đọc biên bản họp đại hội cổ đông và báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015

 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015 ra mắt đại hội đồng cổ đông

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2019 (04.05.2019)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn