HPE

  • bannerdhcd2018

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

Chân gá biến trở công suất 20W đến 200W

E-mail Print PDF

Chân gá biến trở công suất 20W đến 200W

1 - Chân gá biến trở công suất 20W

2 - Chân gá biến trở công suất 30W

3 - Chân gá biến trở công suất 40W

4 - Chân gá biến trở công suất 50W

5 - Chân gá biến trở công suất 75W

6 - Chân gá biến trở công suất 100W

7 - Chân gá biến trở công suất 150W

8 - Chân gá biến trở công suất 200W

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2018 (26.05.2018)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn