HPE

  • bannerdhcd2018

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2018

 DHCD thuong nien 2018

 

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2018 (26.05.2018)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn