HPE

  • bannerdhcd2018

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

HPE - Ban kiểm soát

E-mail Print PDF

Ông Phạm Công Thủy
Thành viên ban kiểm soát
            
Nguyễn Thị Vân Anh
Trưởng ban kiểm soát
          
Đỗ Thị Chinh
Thành viên ban kiểm soát

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2018 (26.05.2018)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn