HPE

  • bannerdhcd2019
  • Thiết bị đo độ ẩm nông sản
  • KETT
  • Máy đo độ ẩm bê tông

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation
HPE - Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL - HPE

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                      
    Chủ tịch HĐQT : Ông. Đỗ Bình Minh 
    Phó chủ tịch HĐQT  : Ông. Đoàn Khánh Hà
    Thành viên HĐQT : Ông. Phạm Trung Kiên 
2. BAN KIỂM SOÁT  
    Trưởng ban kiểm soát : Bà. Nguyễn Thị Vân Anh
    Thành viên ban kiểm soát
: Bà. Đỗ Thị Chinh
: Ông. Phạm Công Thủy 
3. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY  
    Tổng giám đốc
: Ông. Đỗ Bình Minh
    Phó tổng giám đốc
: Ông. Đoàn Khánh Hà
  Ông. Đào Quang Huy
  Ông. Phạm quang Trung
  Ông. Phạm Công Thủy
  Ông. Trần Thanh Hải
    Phòng hành chính quản trị
: Bà. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng phòng
    Phòng Tài chính & XNK
: Bà. Phan Mỹ Bình - GĐ Tài chính & Trưởng phòng
    Phòng Dự án : Ông. Đoàn Khánh Hà - Trưởng phòng 
    Trung tâm nghiên cứu & Phát triển : Ông. Trần Quang Sơn - Giám đốc 
    Trung tâm Công nghệ hệ thống : Ông. Đào Quang Huy - Giám đốc 
    Trung tâm Công nghệ phần mềm và Điều khiển                   : Ông. Trần Thanh Hải - Giám đốc
    Trung tâm Thiết bị công nghệ ứng dụng : Ông. Phạm Công Thủy - Giám đốc 
    Trung tâm Thiết bị khoa học và giáo dục : Ông. Phạm Quang Trung - Giám đốc 
    Trung tâm thiết bị đo lường và đào tạo : Ông. Nguyễn Đình Hải - Giám đốc 
    Trung tâm dịch vụ kỹ thuật và bảo hành : Ông. Nguyễn Khắc Hậu - Giám đốc
 

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2019 (04.05.2019)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn