HPE

  • bannerdhcd2017

Ky niem 14 nam thanh lap hpe

Chào mừng Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE tròn 14 tuổi vào ngày 13/10/2013, như lệ thường mọi năm, HPE sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập như thi đấu thể thao, văn nghệ, dạ tiệc tuy nhiên năm nay Lễ kỷ niệm lại trùng với ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ ngày 12/10/2013-13/10/2013 nên Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel chỉ tổ chức một buổi gặp mặt thân mật giản dị giữa các anh chị em CBNV trong Công ty và tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người anh hùng dân tộc Việt nam được nhân dân vô cùng kính trọng và yêu mến ...
HPE
12.10.2013
infomation
E-mail Print PDF
        hpe-logo
    Supermart of Solutions                          
           CTCP ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL
Hanel Professional Electronics JSC.,
VP Công ty: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower Tower, Phố Hoàng Đạo Thúy,
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại : 84.4.66666788/799/996     Fax: 84.4.66666899

Website : www.hpe.vn

                   Hà nội, ngày      tháng      năm 2017

                                         GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi:   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL 

Tên nhà đầu tư: ….………………………………………………………………………….………….
Tên người đại diện tổ chức (nếu nhà đầu tư là tổ chức): ………………….…………………………….
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel.
CMND/hộ chiếu số:…………….…….………,Cấp ngày……tháng…...năm…….Tại:…….…………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….……………
Tổng số cổ phần sở hữu chốt trước ngày 22/04/2017:
Bằng số :………………………(bằng chữ:……………………………………………………………...)
Nay ủy quyền cho:
Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………
Tên tổ chức (nếu nhà đầu tư là tổ chức): ………………….……………………………………………
CMND/GPKD số:…………..…………,Cấp ngày……tháng……năm……. Tại:……………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….………………………
Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………...

Được quyền thay thế tôi (Công ty) tham dự, biểu quyết và bầu cử tại ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 của Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel, tổ chức vào ngày 06/05/2017. 

                            NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN                          
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu (nếu là tổ chức)
 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2017 (06.05.2017)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Add: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower Tower, Hoàng Đạo Thúy, Hà nội, Việt nam
  • Tel: +844 66666788/799/996
  • Fax: +844 66666899
  • Email: contact@hpe.vn