HPE

  • bannerdhcd2017

Ky niem 14 nam thanh lap hpe

Chào mừng Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE tròn 14 tuổi vào ngày 13/10/2013, như lệ thường mọi năm, HPE sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập như thi đấu thể thao, văn nghệ, dạ tiệc tuy nhiên năm nay Lễ kỷ niệm lại trùng với ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ ngày 12/10/2013-13/10/2013 nên Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel chỉ tổ chức một buổi gặp mặt thân mật giản dị giữa các anh chị em CBNV trong Công ty và tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người anh hùng dân tộc Việt nam được nhân dân vô cùng kính trọng và yêu mến ...
HPE
12.10.2013
infomation

Cơ cấu tổ chức HPE

CƠ CẤU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL - HPE

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                      
    Chủ tịch HĐQT : Ông. Đỗ Bình Minh 
    Phó chủ tịch HĐQT  : Ông. .........................
    Thành viên HĐQT : Ông. Phạm Trung Kiên 
2. BAN KIỂM SOÁT  
    Trưởng ban kiểm soát : Bà. Hà Bích Hường
    Thành viên ban kiểm soát
: Bà. Nguyễn Vân Anh
: Ông. Phạm Công Thủy 
3. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY  
    Tổng giám đốc
    Trợ lý TGĐ về Quan hệ công chúng
: Ông. Đỗ Bình Minh
: Bà. Nguyễn Thị Bích Ngọc
    Phó tổng giám đốc : Ông. Đào Quang Huy
    Giám đốc tài chính
: Bà. Phan Mỹ Bình
    Phòng Tài chính & XNK
: Bà. Phan Mỹ Bình - Trưởng phòng
    Phòng Dự án : Ông. Đoàn Khánh Hà - Trưởng phòng 
    Trung tâm nghiên cứu & Phát triển : Ông. Nguyễn Thăng Long - Giám đốc 
    Trung tâm Công nghệ hệ thống : Ông. Đào Quang Huy - Giám đốc 
    Trung tâm Công nghệ phần mềm và Điều khiển                   : Ông. Phan Văn Minh - P. Giám đốc
    Trung tâm Thiết bị công nghệ ứng dụng : Ông. Phạm Công Thủy - Giám đốc 
    Trung tâm Thiết bị khoa học và giáo dục : Ông. Phạm Quang Trung - Giám đốc 
    Trung tâm thiết bị đo lường và đào tạo : Ông. Nguyễn Đình Hải - Giám đốc 
    Trung tâm dịch vụ kỹ thuật và bảo hành : Ông. Nguyễn Khắc Hậu - Giám đốc
 

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2017 (06.05.2017)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Add: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower Tower, Hoàng Đạo Thúy, Hà nội, Việt nam
  • Tel: +844 66666788/799/996
  • Fax: +844 66666899
  • Email: contact@hpe.vn