HPE

  • bannerdhcd2019
  • Thiết bị đo độ ẩm nông sản
  • KETT
  • Máy đo độ ẩm bê tông

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

Biến trở sứ, công suất từ 25W đến 2kW

E-mail Print PDF

Biến trở sứ, công suất từ 25W đến 2kW

1 - Biến trở sứ, công suất 25W (5R 10R 20R 30R 50R 100R 200R 500R 1K)

2 - Biến trở sứ, công suất 50W (5R 10R 20R 30R 50R 100R 200R 500R 1K)

3 - Biến trở sứ, công suất 100W (5R 10R 20R 30R 50R 100R 200R 500R 1K)

4 - Biến trở sứ, công suất 150W (5R 10R 20R 30R 50R 100R 200R 500R 1K)

5 - Biến trở sứ, công suất 300W (5R 10R 20R 30R 50R 100R 200R 500R 1K)

6 - Biến trở sứ, công suất 500W (5R 10R 20R 30R 50R 100R 200R 500R 1K)

7 - Biến trở sứ, công suất 1kW (5R 10R 20R 30R 50R 100R 200R 500R 1K)

8 - Biến trở sứ, công suất 1.5kW (5R 10R 20R 30R 50R 100R 200R 500R 1K)

9 - Biến trở sứ, công suất 2kW (5R 10R 20R 30R 50R 100R 200R 500R 1K)

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2019 (04.05.2019)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn