HPE

  • bannerdhcd2019
  • Thiết bị đo độ ẩm nông sản
  • KETT
  • Máy đo độ ẩm bê tông

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

Trở kháng RX-20, công suất từ 10W đến 200W

E-mail Print PDF

Trở kháng RX-20, công suất từ 10W đến 200W

1 - Trở kháng RX20, công suất 10W (1R 3R 5R 10R 20R 30R 50R 100R 150R 200R 300R 500R 1K 1.5K 2K 3K 3.5K 5K 10K 11K 20K)

2 - Trở kháng RX20, công suất 15W (1R 3R 5R 10R 20R 30R 50R 100R 150R 200R 300R 500R 1K 1.5K 2K 3K 3.5K 5K 10K 11K 20K)

3 - Trở kháng RX20, công suất 20W (1R 3R 5R 10R 20R 30R 50R 100R 150R 200R 300R 500R 1K 1.5K 2K 3K 3.5K 5K 10K 11K 20K)

4 - Trở kháng RX20, công suất 25W (1R 3R 5R 10R 20R 30R 50R 100R 150R 200R 300R 500R 1K 1.5K 2K 3K 3.5K 5K 10K 11K 20K)

5 - Trở kháng RX20, công suất 30W (1R 3R 5R 10R 20R 30R 50R 100R 150R 200R 300R 500R 1K 1.5K 2K 3K 3.5K 5K 10K 11K 20K)

6 - Trở kháng RX20, công suất 40W (1R 3R 5R 10R 20R 30R 50R 100R 150R 200R 300R 500R 1K 1.5K 2K 3K 3.5K 5K 10K 11K 20K)

7 - Trở kháng RX20, công suất 50W (1R 3R 5R 10R 20R 30R 50R 100R 150R 200R 300R 500R 1K 1.5K 2K 3K 3.5K 5K 10K 11K 20K)

8 - Trở kháng RX20, công suất 100W (1R 3R 5R 10R 20R 30R 50R 100R 150R 200R 300R 500R 1K 1.5K 2K 3K 3.5K 5K 10K 11K 20K)

9 - Trở kháng RX20, công suất 150W (1R 3R 5R 10R 20R 30R 50R 100R 150R 200R 300R 500R 1K 1.5K 2K 3K 3.5K 5K 10K 11K 20K)

10 - Trở kháng RX20, công suất 200W (1R 3R 5R 10R 20R 30R 50R 100R 150R 200R 300R 500R 1K 1.5K 2K 3K 3.5K 5K 10K 11K 20K)

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2019 (04.05.2019)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn