HPE

  • bannerdhcd2018

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

Phanh từ 0.6kg - 20kg trục âm

E-mail Print PDF

Phanh từ 0.6kg - 20kg  trục âm:

1 - Phanh từ 0.6kg trục âm D16

2 - Phanh từ 1.2kg trục âm D20

2 - Phanh từ 2.5kg trục âm D25

3 - Phanh từ 5kg trục âm D30

4 - Phanh từ 10kg trục âm D35

5 - Phanh từ 20kg trục âm D45

6 - Options: Bột thắng từ 50kg/bao

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2018 (26.05.2018)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn