HPE

  • bannerdhcd2018

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

FPC/FFC Connector, 2.54mm standard

E-mail Print PDF

1 - FPC/FFC Connector, 2.54mm standard: Loại 4pin

2 - FPC/FFC Connector, 2.54mm standard: Loại 6pin

3 - FPC/FFC Connector, 2.54mm standard: Loại 7pin

4 - FPC/FFC Connector, 2.54mm standard: Loại 9pin

5 - FPC/FFC Connector, 2.54mm standard: Loại 10pin

6 - FPC/FFC Connector, 2.54mm standard: Loại 16pin

7 - FPC/FFC Connector, 2.54mm standard: Loại 19pin

8 - FPC/FFC Connector, 2.54mm standard: Loại 20pin

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2018 (26.05.2018)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn