HPE

  • bannerdhcd2018

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

DB9 Connector

E-mail Print PDF

1 - DB9 Connector: Chuẩn ray gài

2 - DB9 Connector: Vỏ nhựa

3 - DB9 Connector: Vỏ sắt

 

 

kjlks

kljdlgjs

kdfjgklsdjfg

sklgfskldfjg

sfklgskljgs

jlfskgjslfg

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2018 (26.05.2018)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn